Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Kim Đồng

Trường Tiểu học Kim Đồng

Địa chỉ: ĐT390, Nam Đồng, Nam Sách, Hải Dương
Điện thoại: 0220 3752 896